apskusti

apskusti
1 apskùsti, àpskuta, apskùto (àpskutė) tr. 1. SD216, H161, R63,64, Sut, N, K, M, Š, Rtr, NdŽ, , 1, Ad, Kpč skustuvu apipjauti plaukus palei odą: Apskùsk barzdą su skutekliu, barzdskučiu J. Visų jaunasis tas munie apskùto barzdą, apkirpo plaukus Akm. Apìskutė – plikas likau Smal. Dabar apìskutė: buvo juodi ūsai ir barzdą labai didelė Ker. Tas ponaitis jį apskùto, apiprausė, aprengė rūbais labai gražiais (ps.) Užg. Pusę ožio nulupė, ė kitą àpskutė GrvT86. Jobas …, galvą apskutęs, puolė ant žemės 433. Ir apskutė jį, ir atmainė rūbus jo Ch1Moz41,14. | refl. tr., intr. K, Sut, Š, 1, Sdk, Klt, Jsv, Mlk: Apsìskutė barzdą Grv. Kur žmogus apsiskùtęs, tai gražu Smal. Žmona nepažino, ale jis apsiprausė, apsìskutė, tada pažino (ps.) Eiš. 2. Klt nugremžti luobelę, nulupti lupenas: Bulbas àpskuti paviršiuj, nuplauni Kls. Apìskuti bulbų, išverdi, sugrūdi – ir košė Lnt. Bulbas àpskutam, sutrupinam (supjaustom) ir dedam puodan Rdš. 3. aplink aplupti luobą, žievę: Apìskuta pagalį tą ir padžiauna Švnč. Apìskučiau tvorą lenkena Dkšt. Kažkoks nedorėlis apskuto aplink visą liepą, ir ji nudžiūvo . Išsikasa jį, aptaiso, àpskuta itą beržą Grv. 4. apgraužti: Paskutinę obeliūtę kiškiai apìskutė Klt. Šiemet kiškiai nurijo vieną šaką, apìskutė aplink Trgn. 5. Smn prk. apgauti, apsukti: Àpskutė jie tave, vyrel, iš visų pusių – kas gi matęs teip pigiai parduot! Sml. Jį, sako, su arkliu bus visai apskùtę Grž. Jie, ką nori, apkerpa, ką nori, àpskuta Rod. Jis tavę sūde apskus aštriai Qu234. 6. prk. apretinti, apmažinti, išmarinti: Jau apskuto senūsius Šts. \ skusti; antskusti; apskusti; atskusti; įskusti; išskusti; nuskusti; paskusti; parskusti; perskusti; praskusti; priskusti; suskusti; užskusti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apskusti — apskùsti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apskųsti — 1. tr. Lex6, CI94, Q28, H, R, R21,59,367, Sut, N, K, M, Š, LL117,132,313, Rtr, DŽ, NdŽ pranešti kam kieno kaltę, neprideramą elgesį, įduoti: Tave nekaltą apskų̃s tėvui J. Tuoj kaimynas apskùndė, ka jis savo sodne medį nupjovė Mšk. Kai tik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskusti — 3 apskùsti intr. apdriksti: Apskùdęs burnosas Šts. skusti; apskusti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskųsti — vksm. Ji̇̀s apskùndė kaimýną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apskundimas — apskundìmas sm. (2) KI68, Š, Rtr, NdŽ, DŽ1; L 1. Q30, DP166, R24,36, MŽ31,48, Sut, N, I, M → apskųsti 1: Tą savo apskundimą dar prysyka patvirtino M.Valanč. Apsiėmė Šnėmanui už apskundimą gerai nugarą išmazgoti LC1883,7. Tu netiesam apskundimui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suskųsti — tr. 1. L, Rtr, NdŽ, DŽ1, Raud, Grk, Pl, Slm apskųsti, įduoti: Jis žada tave suskųsti seseriai J. Tas skundukas mus visus močiutei dabar suskų̃s Ss. Žinau, kas mane suskùndė Grš. Už tuos žirnius jis mane tėvui suskùndė Ėr. | refl. Krs:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antduoti — antduoti, da, añtdavė (ž.) tr. 1. užduoti: Vokytinio spirito añtdavė ant galo, ir palikau girtas Šts. 2. refl. impers. atrodyti: Manie antsiduoda, kad ans čia kiša [pinigus] Dov. 3. Šts išduoti, apskųsti. duoti; antduoti; apduoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antskusti — 1 antskùsti, añtskuta, antskùto (ž.) tr. priskusti viršaus kieno daliai: Valgyk bulvių, mes svečiuo antskùtom – nepritrūks Ggr. skusti; antskusti; apskusti; atskusti; įskusti; išskusti; nuskusti; paskusti; pa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antskųsti — (ž.) žr. įskųsti 1: Antskųstas buvau vokyčiams Šts. skųsti; antskųsti; apskųsti; atsiskųsti; įskųsti; išskųsti; nuskųsti; paskųsti; persiskųsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdrioskoti — tr. apskusti, aplupti: Vaikai, eikit grebėstų apdrioskotiej! Ktk. drioskoti; apdrioskoti; susidrioskoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”